top of page

Zásady ochrany osobných údajov

 

Čo sú osobné údaje?

 

Za osobný údaj sa považuje akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na jej identifikátor, ako sú: meno, identifikačné číslo, adresa fyzickej osoby, online identifikátor a iný prvok alebo prvky špecifické pre fyzickú, fyziologickú, psychickú, genetickú, sociálnu, kultúrnu a ekonomickú identitu.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

 

Ak nás kontaktujete v súvislosti s našimi službami, budeme spracovávať vaše kontaktné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa. 
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov

 

· marketing: vaše osobné údaje využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste nás kontaktovali, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú.

Nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení môžete vyjadriť použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe.

· zefektívňovanie webovej stránky

 

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Kto je spracovateľ osobných údajov?

 

FinEd Company, s. r. o., IČO: 55356818, so sídlom J. Kráľa 18, Nové Zámky 94002, Slovenská republika

 

Cookies

 

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a aké podstránky si prezeráte. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové 

stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. 

 

Zabezpečenie 

 

K Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne a v súlade s platnými predpismi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  (ďalej len „GDPR“), ktoré je platné od 25.mája 2018 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

 

Neustále zdokonaľujeme naše systémy, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúci stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

K vašim osobným údajom majú prístup členovia nášho tímu. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovávaním osobných údajov

Máte právo na odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení, podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, právo na výmaz, právo na prenosnosť, právo na obmedzenie spracovania, právo na prístup a právo na informácie.

 

 

Tieto zásady boli naposledy aktualizované 3.5. 2023

bottom of page