top of page
„Nenechávajte na náhodu, čo ste ťažkou prácou nadobudli."
                                                  
Chráňte sa s nami.
Poistenie majetku cez FinEd

V živote sa stretávame s mnohými rizikami a prekážkami, ktoré sa musíme naučiť zdolávať. Majetok je jednou z vecí, ktoré našu ochranu potrebujú. Poistenie síce neznamená, že rôzne riziká nastať nemôžu, budete sa však s nimi vedieť hravo vysporiadať a výrazne znížiť svoje finančné náklady.

Už máte svoj majetok poistený?

Gratulujeme, to je jeden z najdôležitejších krokov k ochrane majetku. Na dosiahnutie vašich cieľov je však dôležité mať financie nastavené správne. Ak chcete zistiť, či dokážete svoj majetok chrániť  efektívnejšie cez FinEd, radi Vám poskytneme bezplatnú a nezáväznú konzultáciu.

Ak nie, radi vám s tým pomôžeme...

Každý klient má iné ciele, potreby a požiadavky, a preto neexistuje jediné univerzálne riešenie pre každého. Vždy dôkladne analyzujeme vašu finančnú situáciu a prispôsobíme vám produkty zo širokej ponuky významných poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu. Nie je dôležité mať len uzavreté zmluvy, ale je dôležité im aj rozumieť. U nás je to samozrejmosť!

Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti

Za relatívne veľmi nízku sumu je možné zabezpečiť domácnosť aj nehnuteľnosť pred vysokými škodami, ktoré môžu byť spôsobené napríklad prírodnými živlami, krádežou, vlámaním, vandalizmom a inými. Taktiež sa dá pripoistiť aj zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá pokryje napríklad situáciu, keď vytopíme susedov. Zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi domácnosti zas zahŕňa občiansku zodpovednosť všetkých členov domácnosti, čiže napríklad aj poškodenie tovaru v obchode.

PZP a Havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie musí byť podľa zákona uzavreté pre každé motorové vozidlo. K PZP je možné uzatvoriť aj pripoistenie čelného skla, stretu so zverou, úrazu posádky, rozšírenej asistencie a ďalšie.
Havarijné poistenie slúži na ochranu vášho auta, teda na rozdiel od PZP kryje škody na vašom vozidle. Ide napríklad o poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie, živelnej udalosti, vandalizmu alebo krádež vozidla.

Cestovné poistenie

Chystáte sa na dovolenku? Nezabudnite na cestovné poistenie. Spravidla ide o záležitosť za pár eur, ktorá vám v prípade poistnej udalosti dokáže ušetriť ďaleko viac. Cestovné poistenie najčastejšie kryje liečebné náklady v zahraničí, úrazy, repatriáciu (návrat poisteného späť do vlasti), batožinu, právnu ochranu a zodpovednosť za škodu. 

Naši partneri
Tešíme sa na vás :)

Okrem ochrany majetku je dôležitá aj ochrana zdravia a života. Pripravte seba a svoju rodinu na nepredvídané situácie. Naše služby v oblasti životného poistenia si môžete pozrieť TU.

Naši partneri
union poisťovňa
generali poisťovňa
európska cestovná poisťovňa
komunálna poisťovňa
colonnade poisťovňa
wustenrot poisťovňa
bottom of page