top of page
  • Writer's pictureJúlia Tyukosová & Daniel Baňár

II. Pilier: Zmeny, ktoré ovplyvnia váš dôchodokV roku 2023 si II. pilier prechádza viacerými zmenami, ktoré môžu mať výrazný vplyv na životnú úroveň budúcich dôchodcov. V čase písania tohto článku je majetok v II. pilieri približne 12,9 miliárd €, takže sa naozaj nejedná o malú sumu. Aké zmeny budú nasledovať a odkedy začínaju platiť?zmeny v 2. pilieri

Zmeny v systéme 2. piliera ste už určite zaregistrovali z viacerých zdrojov. Predstavíme vám tie najdôležitejšie a vysvetlíme si, čo pre sporiteľov znamenajú.


Zmeny v ll. pilieri od 1.1.2023

Príspevky

Pôvodne mali príspevky v roku 2024 dosiahnuť 6 % hrubej mzdy. Po novom však budú do roku 2024 vo výške 5,5 %, v roku 2025 a 2026 budú 5,75% a 6 % dosiahnu až v roku 2027.

Čo to pre sporiteľov znamená?

Z hrubej mzdy putuje 18% na starobné dôchodkové poistenie. Ak máte uzavretý 2. pilier, bude sa postupne, ale o niečo pomalšie, zvyšovať suma príspevkov, ktoré každý mesiac putujú do vášho 2. piliera. A čím vyššie príspevky vám tam budú odchádzať, tým rýchlejšie bude rásť váš majetok.


Poplatky

V štruktúre poplatkov sa upustilo od poplatku za zhodnotenie (10% zo zhodnotenia) a poplatku za vedenie účtu (1% z príspevkov). Naopak, poplatok za správu sa z doterajších 0,3% zvýšil na 0,45%. Avšak v roku 2024 klesne na 0,425% a v roku 2025 na 0,4%.

Zníženie poplatkov znamená menšie výdavky pre sporiteľov, čo opäť umožní rýchlejší rast majetku.


Diverzifikácia

Doteraz mohli byť účastníci v maximálne dvoch fondoch spravovaných výlučne tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS), pričom jeden z nich musel byť dlhopisový garantovaný fond. Po novom si sporitelia môžu vybrať aj kombináciu indexového a akciového fondu, čo im dáva väčšiu slobodu pri narábaní s týmito investíciami.


Prestup do inej DSS

Na prestup do inej DSS už viac nebude potrebný akceptačný list. Sporiteľ teda už nebude musieť absolvovať cestu do Sociálnej poisťovne, ktorá tieto listy vydávala. Prestup bude po novom možný po 12 mesiacoch od uzatvorenia prvej zmluvy, resp. po 6 mesiacoch od posledného prestupu. S prestupom sporiteľa navyše nemôžu byť spojené žiadne výdavky. Ide teda o veľké zjednodušenie prestupu medzi DSS.


Zmeny od 1.5.2023

Automatický vstup

Účasť v II. pilieri síce nebude povinná, no ak vstupujete na trh práce prvýkrát, budete si musieť vybrať DSS. Vo FinEd vám s tým radi online pomôžeme. V opačnom prípade, teda ak si nevyberiete do 180 dní správcu, Sociálna poisťovňa vám ho pridelí automaticky. A zrovna úspory na dôchodok netreba nechávať na náhodu! Z II. piliera budú mať noví „automatickí“sporitelia možnosť do 2 rokov vystúpiť. A ak v budúcnosti svoje rozhodnutie zmenia, môžu opäť vstúpiť do II. piliera, a to až kým nedovŕšia 40 rokov.

Teda ľuďom, ktorí sa prvýkrát zamestnali, pôjdu príspevky rovno od začiatku aj do 2. piliera. Toto dá ich peniazom viac času, ktorý je kľúčový pri zhodnocovaní majetku.


Predvolená investičná stratégia

Táto zákonom určená stratégia je určená pre nových sporiteľov a sporiteľov, ktorí neurobili na svojom dôchodkovom účte žiadnu aktivitu od roku 2013 (tzv. pasívni sporitelia). Sporiteľ bude mať podľa tejto stratégie 100% úspor v indexovom dôchodkovom fonde až do veku 50 rokov. Po dosiahnutí tohto veku sa sporiteľovi každoročne presunú 4% úspor do dlhopisového garantovaného fondu. Táto stratégia má za cieľ zvýšiť výnosy, pretože indexové fondy sú z dlhodobého hľadiska najvýnosnejšie, a ochrániť úspory pred výkyvmi v období pred odchodom do dôchodku pomocou dlhopisových fondov.

Pasívnym sporiteľom narodeným v roku 1969 a neskôr budú do predvolenej investičnej stratégie presunuté ich úspory aj povinné príspevky. Sporiteľom narodeným pred rokom 1969 sa presunú iba povinné príspevky.Zmena maximálneho veku pre vstup

Po novom sa maximálna veková hranica pre vstup do II. piliera zmení z 35 na 40 rokov. Navyše aj ľudia, ktorí z neho v minulosti vystúpili, majú od 1.5. možnosť doň opäť vstúpiť. Ide tak o ideálnu možnosť nenechať svoj dôchodok v rukách štátu, ak ste to doteraz nestihli.


Zmeny od 1.1.2024


Úprava výplaty dôchodkov

Najprv bude dôchodcovi z polovice nasporenej sumy vyplácať DSS dôchodok vo forme programového výberu. Toto bude trvať polovicu odhadovanej dĺžky dožitia a počas tohto obdobia budú nevyplatené úspory dediteľné.

Po skončení tohto obdobia prevedie DSS zvyšnú časť úspor do životnej poisťovne, ktorá bude dôchodcovi vyplácať doživotný dôchodok.


Ak máte záujem o kvalitné nastavenie 2. piliera, ktorý budete mať nielen zriadený, ale budete mu aj rozumieť, neváhajte nás kontaktovať. Vždy dôkladne analyzujeme vašu finančnú situáciu a prispôsobíme vám produkty zo širokej ponuky významných dôchodkových správcovských spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu.

Sledujte nás aj na našom Instagrame @fined.jd, kde sa dozviete užitočné tipy a rady aj pre vaše osobné financie.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page