top of page
  • Writer's pictureJúlia Tyukosová & Daniel Baňár

3. pilier: Informácie pre váš dôchodok


Tretí pilier je súčasťou dôchodkového systému Slovenska. Predstavuje možnosť, ako získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe alebo po skončení výkonu tzv. rizikových prác. Je vhodný aj pre vás a ak áno, máte ho nastavený správne?

tretí pilier dôchodok

Dôchodkový systém Slovenskej republiky sa skladá z troch pilierov. I. pilier, dôchodkové poistenie, je spravovaný Sociálnou poisťovňou a účasť vzniká priamo zo zákona. 2. pilier, starobné dôchodkové sporenie, je spravovaný dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS) a vstup je automatický pre určité skupiny obyvateľov. To, či medzi nich patríte, sa dozviete v tomto Instagramovom príspevku.

3. pilier, doplnkové dôchodkové sporenie, je spravovaný doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami (DDS).


Tretí pilier je vo všeobecnosti dobrovoľný a má slúžiť na získanie doplnkového dôchodkového príjmu v starobe.

Vstup je však povinný pre zamestnancov, ktorí vykonávajú tzv. rizikové práce (3. a 4. kategórie) či profesiu tanečníka alebo hráča na dychový nástroj. V prípade uvedených povolaní sú do III. piliera povinní zamestnancom prispievať zamestnávatelia.


Okrem príspevkov zamestnávateľov si do 3. piliera môžu dobrovoľne prispievať aj účastníci. Z ľudí, ktorí nie sú v 3. pilieri povinne, sa ho oplatí mať najmä tým, ktorým doň prispieva zamestnávateľ.

Daňové zvýhodnenie


Príspevky účastníka 3. piliera sú odpočítateľné z daňového základu, ale len do 180€ ročne. Na daniach teda môžete ušetriť 34,20€. Toto platí pre zmluvy uzavreté od 1.1.2014, pri starších zmluvách je možné podpísať Dodatok k zmluve a získať tak aj túto výhodu.Dedenie a oprávnené osoby


Viete, či máte pre 3. pilier určenú oprávnenú osobu? Peniaze, ktoré v ňom máte, sú totiž predmetom dedenia. Ide o všetky úspory na vašom účte, teda vaše príspevky, príspevky zamestnávateľa a aj všetky výnosy. Ak sa vám niečo stane a máte určenú oprávnenú osobu, nebude musieť čakať na často zdĺhavé dedičské konanie, ale peniaze sa jej vyplatia oveľa rýchlejšie. Najčastejšie si účastníci určujú ako oprávnené osoby svoje deti či partnera/partnerku. V živote však nastávajú aj zmeny a môže sa stať, že by ste oprávnenú osobu/osoby chceli pridať alebo zmeniť. S tým nie je žiadny problém, môžete tak urobiť kedykoľvek.Investičná stratégia podľa veku


Aký fond v rámci tretieho piliera je pre vás najvhodnejší? Pri nastavení fondov v 3. pilieri, rovnako ako aj pri nastavení fondov v rámci samostatného investovania mimo dôchodkového systému, by sa mali brať do úvahy najmä preferencie a potreby klienta/klientky.


Všeobecne však platí, že pre mladých ľudí, ktorých investičný horizont (najmä, ak investičný cieľ je dôchodok) sa pohybuje v desiatkach rokov, sú najvhodnejšie indexové fondy. Tie poskytujú z dlhodobého hľadiska najvyššie výnosy. Krátkodobo môžu byť volatilnejšie, ale pri dlhodobom investovaní krátkodobé výkyvy nie sú podstatné.


Aby k veľkému vykyvu nedošlo tesne pred odchodom do dôchodku, ľudia, ktorým doň ostáva menej ako 10 alebo 15 rokov, môžu začať uvažovať o znižovaní rizika svojho portfólia postupným presunom úspor do vyvážených alebo konzervatívnejších fondov.Predčasný výber peňazí z 3.piliera


Môžete si vybrať peniaze z 3. piliera ešte pred odchodom do dôchodku? Príspevky zamestnávateľa a výnosy z nich vám budú vyplatené až na dôchodku. Budete tak mať o jeden zdroj príjmu navyše. Avšak vami zaplatené príspevky a výnosy z nich vám môžu byť vyplatené aj skôr. Predčasný výber je možné urobiť najskôr po 10 rokoch od uzatvorenia zmluvy a potom vždy maximálne raz za 10 rokov. Peniaze v 3. pilieri sú však určené na váš dôchodok, a preto by ste ich mali vyberať iba v núdzových situáciách, alebo ak im nájdete miesto pre lepšie (ale bezpečné) zhodnotenie.Tretí pilier a investovanie


Tretí pilier, rovnako ako aj druhý pilier, sú formy investovania do rôznych fondov, ktoré spravujú DSSky a DDSky. V nich sa peniaze zhodnocujú a poskytujú dodatočný príjem na dôchodku.


Pri druhom pilieri neplatíte nič navyše, keďže, ak ho máte zriadený, putuje vám doň časť odvodov, ktoré by aj tak odišli štátu. Je však dôležité ho mať nastavený správne, aby ste sa neoberali o peniaze.


Pri treťom pilieri si treba dávať pozor na to, či sa vám vôbec oplatí ho mať zriadený. Ak vám tam neprispieva zamestnávateľ, existujú aj vhodnejšie spôsoby, ako sa pripraviť na dôchodok. Je to najmä kvôli vysokým poplatkom, nižšej výkonnosti fondov a nízkej flexibilite.

Vhodnejšou alternatívou je zhodnocovať svoje peniaze súkromne, rozumným investovaním mimo 3. piliera. Trh ponúka veľa možností s rádovo nižšími poplatkami, vyššou výnosnosťou a slobodou prístupu k vašim peniazom kedykoľvek.


Ak máte záujem o kvalitné nastavenie 3. piliera, ktorý budete mať nielen zriadený, ale budete mu aj rozumieť, alebo si nie ste istí, či je pre vás vhodný, neváhajte nás kontaktovať. Vždy dôkladne analyzujeme vašu finančnú situáciu a ak je to vhodné, prispôsobíme vám produkty zo širokej ponuky významných doplnkových dôchodkových spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu.

Sledujte nás aj na našom Instagrame @fined.jd, kde sa dozviete užitočné tipy a rady aj pre vaše osobné financie.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page