top of page
  • Writer's pictureJúlia Tyukosová & Daniel Baňár

Je rizikové životné poistenie naozaj rizikové?Pre väčšinu ľudí je životné poistenie nielen dôležité, ale priam nevyhnutné, aby dokázali zvládnuť rôzne životné prekážky ako úrazy, ochorenia či práceneschopnosť. Pomôže aj so splácaním úveru a zabezpečením rodiny v prípade smrti poisteného. Existujú rôzne druhy životného poistenia a v tomto príspevku sa na ne spolu bližšie pozrieme. Povieme si o ich rozdieloch, výhodách a nevýhodách, aby ste mali zmluvy nielen uzavreté, ale im aj rozumeli.


rizikové životné poistenie

Životné poistenie má plniť najmä tieto úlohy:

  • Krytie rizika smrti

  • Krytie rizika vzniku invalidity

  • Krytie rizika kritických chorôb

  • Krytie rizika trvalých následkov úrazu

  • Krytie rizika dlhodobej práceneschopnosti

Životné poistenie je komplexné a existuje množstvo rôznych pripoistení, ktoré však nie sú vhodné a potrebné pre každého. Je veľmi dôležité vykonať dôkladnú analýzu poistných potrieb, aby boli pripoistenia, poistné sumy a poistná doba vhodne nastavené. Nie je správne uzavrieť životné poistenie za pár minút bez detailného posúdenia rizík, ktorým ste vystavení, a vašej finančnej situácie, ktorá ovplyvňuje, ako sa s danými rizikami budete vy a vaša rodina vedieť vysporiadať.


Aké typy životného poistenia existujú?

Existujú 3 základné typy životného poistenia:

Rizikové životné poistenie - RŽP

Pri tomto poistení sa obvykle platí nižšie poistné, keďže sa celé spotrebúva na krytie poistných rizík. Hlavným poistným rizikom je smrť a pripoistenia zahŕňajú najmä trvalé následky úrazu, invaliditu, kritické choroby a dlhodobú PN. Ak máte aj úver alebo hypotéku, je možné dojednať pripoistenie úveru. Pomôže vám so splácaním v prípade výpadku príjmu a vaša rodina v prípade vašej smrti nebude mať problém uhradiť záväzky.

Investičné životné poistenie - IŽP

Toto poistenie je akousi kombináciou rizikového životného poistenia a investovania. Časť plateného poistného sa spotrebuje na krytie rizík, rovnako ako pri RŽP, a časť sa investuje. V tomto prípade je suma, ktorú poisťovni pravidelne platíte, vyššia. Je to rezervotvorné životné poistenie, čo znamená, že sa popri poistení aj ,,sporí”. Investičnú stratégiu si volí klient, ktorý znáša celé riziko. V prípade dožitia sa veku, ktorý je stanovený v poistnej zmluve, je klientovi vyplatená aktuálna hodnota jeho investičného účtu, ktorá však nie je garantovaná.

Kapitálové životné poistenie - KŽP

Toto poistenie funguje na podobnom princípe ako investičné životné poistenie. Popri poistení sa aj ,,sporí” a suma, ktorú platíte poisťovni je zvyčajne vyššia ako pri RŽP. V tomto prípade investičnú stratégiu vyberá poisťovňa, ktorá aj znáša celé riziko. V prípade, že sa jej nebude dariť zhodnocovať vaše peniaze tak, ako má, je povinná peňažné prostriedky dokladať z vlastných zdrojov. Ak vaše peniaze zhodnotí výhodnejšie, vzniká prebytok, ktorý si s vami poisťovňa rozdelí.


Kapitálové životné poistenie sa môže javiť ako ta najvýhodnejšia možnosť.

Som poistený/á a ešte sa mi aj prostredníctvom konzervatívneho investovania peniaze garantovane zhodnocujú. Pri investičnom životnom poistení môžem dokonca dosiahnuť podstatne vyššie výnosy, keďže podstupujem väčšie riziko.


Je to naozaj tak? Tu platí jedna veľmi dôležitá zásada, ktorá však často nie je dodržovaná:


POISTENIE NIE JE SPORENIE ! ! !

Nevyužívajte poistenie na tvorbu finančnej rezervy. Napriek zdanlivým výhodám rezervotvorných poistení ( KŽP a IŽP) sú vo väčšine prípadov pre klientov finančne nevýhodné:


  • Ak ste už niekedy študovali sadzobník poplatkov rôznych poisťovní, tak to viete posúdiť sami. Nezameriavajte sa iba na poisťovňou sľubované výnosy, ale najmä na výšku poplatkov. V drvivej väčšine prípadov sú poplatky naozaj šialene vysoké a pripravujú vás o značnú časť výnosu, niekedy ho dokonca prevyšujú.


  • Poistné plnenie z poisťovne nie je predmetom zdanenia. Pri rezervotvorných životných poisteniach je však poistné plnenie pre prípad dožitia zdaňované zrážkovou daňou.


  • Investície vrámci životného poistenia nemáte pod takou kontrolou, pod akou by ich investor pravdepodobne chcel mať. Stav svojho účtu v reálnom čase bežne nevidíte a pohyby prostriedkov vrámci tohto investovania tiež nie sú také jednoduché. Spolu s poplatkovou štruktúrou je celý systém netransparentný.


  • Poisťovne využívajú vysokonákladové podielové fondy, ktoré z dlhodobého hľadiska dosahujú veľmi nízke výnosy alebo dokonca záporné hodnoty. Navyše, poisťovne ponúkajú na výber len obmedzené množstvo fondov a častokrát klient ani nevie, aké má vo svojom poistení zvolené.


Rezervotvorné životné poistenie naozaj nie je vhodným poistným produktom. Klientov oberá o peniaze! Oveľa výhodnejšie je zvoliť si rizikové životné poistenie, ktoré vám pomôže zvládnuť rôzne životné situácie, a sporenie či investovanie riešiť individuálne, mimo poisťovne. Pri investovaní do ETF fondov sú poplatky neporovnateľne nižšie, neplatíte po roku žiadnu daň, vaše investície máte vždy pod kontrolou a máte k nim neustály prístup. Väčšina týchto indexových fondov je z dlhodobého hľadiska výkonnejšia ako podielové fondy využívané poisťovňami pri rezervotvorných poisteniach. Prezrite si naše služby v oblasti investovania TU.


Ak máte záujem o kvalitné životné poistenie, ktoré budete mať nielen uzavreté, ale budete mu aj rozumieť, neváhajte nás kontaktovať. Neexistuje jediné univerzálne riešenie pre každého. Vždy dôkladne analyzujeme vašu finančnú situáciu a prispôsobíme vám produkty zo širokej ponuky významných poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu.

Sledujte nás aj na našom Instagrame @fined.jd, kde sa dozviete užitočné tipy a rady aj pre vaše osobné financie.

留言


留言功能已關閉。
bottom of page