top of page
  • Writer's pictureJúlia Tyukosová & Daniel Baňár

Prečo sa oplatí mať viacero zdrojov príjmu: Môžete ich mať aj vy?


Zatiaľ čo o diverzifikácii rizika pri investovaní rozmýšľa takmer každý investor, diverzifikácii príjmu ľudia toľko pozornosti nevenujú. Zvyčajne majú len jediný príjem: mzdu. Pri investovaní môžete diverzifikáciou minimalizovať rôzne riziká, ktoré vplývajú na vašu investíciu. Prečo sa však nechrániť aj pred tým, že o svoj príjem prídete? Ak predsa stratíte mzdu, nebudete mať už žiaden zdroj príjmu.tvorba viacerých zdrojov príjmu, pasívny príjem

Vedeli ste, že...

Priemerný milionár má až 7 zdrojov príjmu?

Môžete si myslieť, že keď je niekto milionár, tak sa mu/jej tieto zdroje príjmu ľahko vybudujú. Práve naopak, je milionár aj vďaka tomu, že má týchto zdrojov viac, nie iba jeden. Aké zdroje príjmu existujú a ako ich môžete získať aj vy?1. Zarobený príjem


Na tento príjem sa spolieha najviac ľudí a ide práve o už spomínanú mzdu. Hlavnými nevýhodami je, že nemá taký veľký potenciál rastu a vyžaduje si, aby sa mu človek aktívne venoval. V podstate vymieňate svoj čas za peniaze.


2. Príjem z úrokov

Patrí sem napríklad úrok, ktorý vám platí banka za to, že máte peniaze na sporiacom účte. Tento úrok je spravidla veľmi nízky (občas aj nulový) a iba veľmi zriedkavo pokryje infláciu. Keďže infláciu väčšinou nepokryje, peniaze sa vám reálne znehodnocujú.


Podobným príkladom je úrok, ktorý získate tým, že niekomu požičiate peniaze. Môžete si kúpiť štátne alebo podnikové dlhopisy a daný štát, respektíve podnik, sa vám zaviaže vyplácať úroky za to, že ste mu požičali peniaze.


Tieto úroky sú často vyššie ako na sporiacich účtoch, avšak investovanie do individuálnych dlhopisov môže byť rizikové, a preto klientom do portfólia zaradíme radšej dlhopisový fond, vďaka ktorému investujú do viacerých dlhopisov naraz, čím sa výrazne znižuje riziko.


3. Príjem zo zisku

Ide o príjem z podnikania. Možno vlastníte firmu alebo si privyrábate popri zamestnaní. Hoci tento príjem môže stále závisieť najmä od toho, koľko času a úsilia mu venujete, postupne môžete prenechávať jednotlivé pracovné úlohy iným ľuďom a podnik spravovať už len pasívne. Pri podnikaní je taktiež oveľa väčší priestor pre rast príjmu ako pri zamestnaní. V dnešnej online dobe môže byť začatie podnikania jednoduchšie než kedykoľvek pred tým. Máte nejaký koníček, ktorým by ste si vedeli aj privyrobiť? Môžete to vyskúšať!


4. Príjem z dividend

Niektoré firmy alebo fondy, ktoré investujú do akcií firiem, vyplácajú dividendy. Dividenda je podiel na zisku, ktorý firma vypláca svojím akcionárom. Môže tak robiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Na to, aby vám ju firma vyplácala, stačí vlastniť jej akcie. Za príjem teda nevymieňate svoj čas ani prácu. Vlastniť akcie individuálnej spoločnosti môže byť celkom rizikové, a preto klientom do portfólia zaraďujeme radšej fondy, ktoré investujú do desiatok až stoviek spoločností, čím sa riziko výrazne znižuje.


5. Príjem z kapitálového majetku

Prijem z kapitálového majetku je realizovaný prostredníctvom predaja aktív ako sú akcie či podiely vo fondoch. Kúpite si napríklad podiely vo fonde za cenu 100€/podiel a o 8 rokov ich predáte za cenu 200€/podiel. Tento príjem teda získate investovaním do aktív, ktoré sa zhodnocujú a ich následným predajom za vyššiu sumu, než za akú ste ich kúpili. Ak si aktíva, do ktorých investovať, nevyhľadávate sami (čím môžete stráviť aj stovky hodín), ide o ďalší zdroj pasívneho príjmu. Investovanie do ETF fondov je na Slovensku po 1 roku navyše oslobodené aj od daní.Chcete aj vy zarábať rozumne vo fondoch oslobodených od daní?


6. Príjem z licenčných poplatkov

Prijem z licenčných poplatkov je príjem, ktorý vzniká predajom licencie, softvéru, patentu alebo autorských práv. Napríklad hudobníci môžu nechať filmové štúdiá použiť svoju hudbu vo filmoch a reklamách, za čo im štúdiá zaplatia. Taktiež môžete vytvoriť nejaký digitálny obsah na určitých platformách a vždy, keď si ho ľudia stiahnu alebo ho použijú, vám daná firma zaplatí. Zo začiatku môže byť takýto príjem nízky, no ak sa vaše dielo stane obľúbené a masovo používané, môžete sa tešiť na veľký a pravidelný zdroj príjmu.


7. Príjem z prenájmu nehnuteľností

Možno vlastníte dom po rodičoch alebo máte vo svojom byte jednu voľnú izbu. Môžete ich prenajímať . Buď krátkodobo, na niekoľko dní, alebo aj dlhodobo, napríklad na rok. Takto si viete zabezpečiť ďalší zdroj príjmu, ktorý môže byť viac menej pasívny. Ak nemáte voľnú nehnuteľnosť alebo nechcete riešiť problémy s nájomníkmi, do prenajímania nehnuteľností môžete investovať aj prostredníctvom kvalitných realitných fondov. Ak máte záujem, ozvite sa nám.Toľko možností a vy sa ešte stále spoliehate na jediný zdroj príjmu? Čím viac zdrojov budete mať, tým viac peňazí môžete zarábať a získať väčšiu istotu. Aj keď vám náhodou vypadne jeden príjem, stále sa budete môcť spoľahnúť na ďalšie.


Koľko zdrojov príjmu máte vy?

  • 1-2

  • 3-4

  • 5+


Ak máte záujem o kvalitné a rozumne nastavené finančné riešenia, ktoré budete mať nielen zriadené, ale budete im aj rozumieť, neváhajte nás kontaktovať. Pomôžeme vám s investovaním, tvorením finančnej rezervy, poistením aj prípravou na dôchodok. Vždy dôkladne analyzujeme vašu finančnú situáciu a prispôsobíme vám produkty zo širokej ponuky významných spoločností pôsobiacich na slovenskom aj celosvetovom trhu.

Sledujte nás aj na našom Instagrame @fined.jd, kde sa dozviete užitočné tipy a rady aj pre vaše osobné financie.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page